Affärsplan – vad är en affärsplan? 

En affärsplan beskriver vad som behöver verkställas för att lyckas förverkliga en affärsidé.  

Vad ska en affärsplan innehålla? 

Affärsplanen är ett dokument som beskriver företaget så att andra enkelt förstår företagets idé och vilka som står bakom företaget. Dokumentet kan se ut på flera olika sätt men brukar alltid innehålla delar om företagets idé, kunder och affärsmodell. Här sammanfattar vi vad en affärsplan kan innehålla.  

Affärsidé 

En kort beskrivning av din produkt eller tjänst, tillsammans med en identifiering av din målgrupp. 

Ägare och ledning 

information om ägare, deras nätverk och erfarenheter. Detta är särskilt relevant om du söker kapital. 

Produkt eller tjänst 

En detaljerad beskrivning av vad du säljer och eventuell plan för framtida expansion. 

Marknadsföring och kunder 

Hur du planerar att nå din målgrupp och hitta rätt kunder. 

Konkurrensanalys 

En analys av dina konkurrenter och deras styrkor och svagheter. 

Ekonomi, budget och finansiering 

En uppskattning av intäkter, kostnader och hur du kommer att finansiera ditt företag. 

Företagsform 

Vilken typ av företag du planerar att starta. 

Lokal och utrustning 

Om det finns behov av specifika lokaler eller utrustning för din verksamhet. 

SWOT-analys 

En analys av företagets interna och externa faktorer som kan påverka dess framgång. 

Tydliga mål 

Specifika mål på kort och lång sikt, inklusive planer för expansion och anställningar. 

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte