Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Affärsjuridik — vad är affärsjuridik?  

Affärsjuridik är ett juridiskt område som täcker lagar och regler som berör företag och privatpersoner. Det är en del av civilrätten och omfattar allt från arbets- och avtalsrätt till associationsrätt och mer. 

Så fungerar affärsjuridik 

Affärsjuridik fungerar som en guide för företag att navigera i den komplexa världen av lagar och regler. En affärsjurist, som har kunskap och erfarenhet inom både juridik och ekonomi, kan hjälpa till att analysera och hitta lösningar på juridiska hinder samt bedöma vilka ekonomiska effekter ett juridiskt beslut kan ha. Ett företag kan till exempel rådfråga en affärsjurist vid större affärsbeslut som företagsförvärv och företagsöverlåtelser eller ta hjälp av en affärsjurist vid en eventuell konflikt. 

Områden som ingår i affärsjuridik 

Affärsjuridik är ett brett och komplext område som täcker en rad olika juridiska discipliner. Här är några av de viktigaste områdena som ingår i affärsjuridiken: 

  • Avtalsrätt: Detta område handlar om regler och principer för hur avtal uppstår, tolkas och upphör. 
  • Associationsrätt: Detta område rör juridiken kring företagsformer som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar. 
  • Arbetsrätt: Detta område behandlar förhållandet mellan arbetsgivare och anställda, inklusive anställningsavtal, arbetsmiljöfrågor och tvister på arbetsplatsen. 
  • Fastighetsrätt: Detta område handlar om regler som rör ägande, användning och överföring av fast egendom. 
  • Immaterialrätt: Detta område täcker skyddet av immateriella tillgångar som patent, varumärken, upphovsrätt och affärshemligheter. 
  • Konkurrensrätt: Detta område behandlar regler kring konkurrensbegränsande beteenden, missbruk av dominerande ställning och företagsfusioner. 
  • Skatterätt: Detta område handlar om hur skatter ska beräknas, betalas och redovisas. 
  • Insolvensrätt: Detta område rör frågor om konkurs och företagsrekonstruktion. 

Dessa områden är bara några exempel, och affärsjuridiken kan sträcka sig över många andra juridiska discipliner beroende på företagets specifika behov och omständigheter. 

Varför finns affärsjuridik? 

För företagare är kunskap inom affärsjuridik viktigt för att skydda företagets intressen och säkerställa att man följer alla relevanta lagar och regler. Det kan hjälpa till att undvika kostsamma tvister och juridiska problem. Att ha god kunskap inom affärsjuridik kan också ge företagaren en konkurrensfördel, eftersom det gör det möjligt att effektivt navigera i affärsvärldens juridiska landskap. 

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte