Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Affärshändelse — vad är en affärshändelse 

En affärshändelse är en ekonomisk transaktion som påverkar företagets tillgångar och resultat. Det kan vara allt från in- och utbetalningar till förändringar av fordringar och skulder. 

Vad innebär en affärshändelse? 

Affärshändelser är ekonomiska transaktioner som omedelbart påverkar företagets resultat. Det kan vara när du tar emot en betalning för en tjänst, köper material eller betalar en faktura. Varje gång pengar kommer in eller går ut från företaget, eller när företagets skulder eller tillgångar förändras, sker en affärshändelse. Det kan inkludera allt från att ta emot en handpenning till att betala hyra eller lön till anställda. 

En ideell förening som är bokföringsskyldig har också affärshändelser, även om de inte driver en näringsverksamhet. Exempel på affärshändelser är medlemsavgifter, bidrag, lokalhyra.  

Affärshändelse och bokföring 

Alla affärshändelser måste dokumenteras och bokföras. Dokumentationen, även kallad verifikation, kan vara en faktura, ett kvitto, ett kontoutdrag eller någon annan form av bevis på transaktionen. Verifikationen ska innehålla information om när affärshändelsen inträffade, vad den avser, vilket belopp det gäller, vem motparten är och ett unikt verifikationsnummer. 

Därför är affärshändelser viktiga 

Att korrekt dokumentera och bokföra affärshändelser är avgörande för företagets ekonomiska redovisning. Det hjälper till att ge en tydlig och korrekt bild av företagets finansiella ställning och resultat. Det är också viktigt för att uppfylla lagkraven på bokföring och för att kunna göra en korrekt deklaration. 

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte