Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

A conto – vad är a conto? 

A conto är en term i ekonomivärlden som betyder delbetalning, oftast i form av en förskottsbetalning. Begreppet härstammar från italienskan och betyder ”på löpande räkning”. A conto används oftast vid långvariga uppdrag med höga betalningsbelopp, där företaget vill säkerställa att de får betalt för den vara eller tjänst de erbjuder kunden. 

Så fungerar a conto  

 A conto är ett sätt att hantera betalningar för större uppdrag eller projekt. Det innebär att kunden gör en delbetalning i förväg, oftast innan hela arbetet har slutförts. Denna förskottsbetalning fungerar som en säkerhet för företaget och hjälper till att täcka kostnader under projektets gång. 

När ett företag utfärdar en a conto-faktura, innebär det att de ber om en delbetalning av den totala kostnaden för tjänsten eller produkten. Den här fakturan är vanligtvis baserad på en uppskattning av det totala arbetet som ska utföras. 

Efter att arbetet är slutfört, skickar företaget en slutlig faktura till kunden. Denna faktura bör inkludera det totala beloppet för tjänsterna eller produkterna, minus de a conto-betalningar som redan har gjorts. På så sätt betalar kunden endast för det resterande beloppet. 

Det är viktigt att notera att moms ska ingå på a conto-fakturor och redovisas samma period som företaget betalar eller får betalt. 

A conto-betalningar kan vara särskilt användbara för företag som har stora driftskostnader eller när kundens betalningsförmåga är osäker. Genom att ta emot delbetalningar i förväg, kan företaget säkerställa att de har tillräckligt med pengar för att täcka sina kostnader och fortsätta med projektet. Det kan också minska risken för att kunden inte betalar fullt ut när arbetet är slutfört. 

Vad innebär a conto för en företagare? 

För företagare ger a conto en ökad säkerhet genom att fakturera med förskottsbetalning istället för att vänta på att hela uppdraget ska färdigställas. Detta minimerar risken att kunden inte kan eller vill betala. Företag som använder a conto brukar fakturera enligt en förutbestämd betalningsplan eller efter utförda tidsinsatser. 

Det är viktigt att notera att moms ska ingå på a conto-fakturor och redovisas samma period som företaget betalar eller får betalt. A conto-betalningar sker oftast månadsvis, men det kan förekomma andra betalningsplaner. 

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte