Varför välja löneoutsourcing med Talenom? 

Minska stressen = bli personoberoende

Är du beroende av några få nyckelpersoner för att hantera löner? De flesta verksamheter är beroende av enskilda individer, det gör organisationen sårbar i samband med semester, sjukdom och personal som slutar. Genom att anlita en auktoriserad redovisningsbyrå som din utomstående leverantör får du en garanti för att din verksamhet inte påverkas och att löner, skatter och avgifter betalas i tid. 

Spara pengar

Många verksamheter kan spara stora pengar genom att inte ha en egen anställd löneadministratör. Besparingar mellan 20 till 40 procent är vanligt. Ta en funderare på vad löneadministrationen kostar dig idag. Glöm inte att räkna in tiden för lönehanteringen, de timmar som ägare/chefer måste lägga på löneadministrationen och diverse driftomkostnader av lönesystemet. 

När du outsourcar lönerna till Talenom, så hittar vi rätt lönesystemet för ditt företag. Du slipper även kostnader och risker med rekrytering av en löneadministratör. Du får mer kompetens, som anpassas efter dina behov. 

Uppdaterad lönekompetens

Löneadministration är inte lätt. Den kräver kunskap om löneavtal och lagstiftning, och kunskap om hur ett löneavtal ska förstås. Samtidigt krävs det förståelse för och ett bokföringsmässigt förhållande till verifikationer och avstämningar. Kunskaper om lönesystem är färskvara som behöver underhållas och uppdateras hela tiden. Det är svårt att finna tiden för i det dagliga arbetet. 

Genom att anlita Talenom får du en professionell leverantör av lönehantering, som känner till bästa sätten att hantera löner i din bransch och är experter på lönehanteringen. Det är kärnan i vår kompetens. 

Ha inga fel i dina löner 

Problem och brister i samband med hantering av löner, skatter, pensioner och sociala avgifter kan bli väldigt kostsamma och pinsamma. Felaktigheter i kvalitetssäkringen och gammalmodig manuell insamling av uppgifter inför lön leder till sämre kunskaper och dålig överblick över sjukfrånvaro, utbildning, semester och löneförhållanden. En väl genomförd outsourcing av lönehanteringen leder till effektiviserade processer och ger en struktur som gör att felaktigheter minimeras. 

En modern och effektiv organisation 

Med Talenoms löneteam anpassas lösningen efter dina behov just nu vilket betyder att du får en flexibilitet för dina omkostnader. Du riskerar inte att sitta med för stor eller för liten kapacitet, även om det till exempel skulle ske mycket förändringar i ditt företag och antalet anställda. 

Rätt rådgivning

Det ställs höga krav på chefer nuförtiden. De ska vara insatta och duktiga inom alla områden. Många chefer känner att de saknar den kompetens som krävs för att fatta rätt beslut och hålla koll på löne- och HR-funktionen fullt ut, inte minst på grund av den höga graden av bransch specialisering. 

Med Talenoms lönehantering får du rätt kompetens och riktig rådgivning. Innan vi startar igång gör vi en kartläggning av hela ert företag. Det går nästan alltid att  hitta saker som kan förbättras, sånt som leder till att stora tidsbesparingar. 

Med vänlig hälsning,

Tomas Friman
Försäljningschef på Talenom 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Talenom One

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Talenom Pro

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte