DayRoll on nykyaikainen ohjelmisto, joka kokoaa palkka- ja henkilöstöhallinnon tiedot yhteen paikkaan. Sitä voi käyttää applikaationa tai selaimen kautta, tarjoten sekä työntekijöille että työnantajille pääsyn ajantasaiseen tietoon, kuten työaikoihin, poissaoloihin ja matkalaskuihin. Ohjelmiston avoimet rajapinnat mahdollistavat helpon integroinnin muihin järjestelmiin. Sen käyttö on yksinkertaista, mahdollistaen mm. tuntikirjausten, kululaskujen käsittelyn ja palkkojen maksamisen. DayRoll tukee erilaisia työehtosopimuksia ja joustavia työaikamalleja, ja tarjoaa monipuoliset raportointimahdollisuudet, kuten alue- ja kustannuspaikkakohtaisen raportoinnin sekä projektikohtaisen työajan seurannan.