Vision Moottori on Documtecin kehittämä toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), joka auttaa huolehtimaan, että työt tulevat tehdyksi ja palvelut, tavara ja rahat liikkuvat ajallaan.

Organisaatioiden yleisin ongelma on käytössä olevien ohjelmien heikko integraatioaste. Vision Moottorissa tieto kirjataan vain yhden kerran, minkä jälkeen sitä hyödynnetään kaikissa prosesseissa. Saman tiedon hyödyntäminen usealla tavalla tehostaa työntekoa ja vähentää riskiä virheiden tekemiseen. Ohjelma auttaa käyttäjää kirjaamaan tiedon oikein, jolloin vältytään kirjoitusvirheiden aiheuttamilta sekaannuksilta.

Odottaminen ja uudelleen tekeminen ovat usein yritysten kalleimpia toimintoja. Kun prosessi on automatisoitu ja virheet eliminoidaan prosessin alusta lähtien, ei rahaa ja aikaa tarvitse käyttää niiden korjaamiseen.