Finadeck on nykyaikainen ohjelmisto raportointiin, budjetointiin, ennusteiden tekoon ja konsolidointiin.


Finadeckin valmiilla integraatioilla, tunnuslukujen kaavatyökalulla sekä raportointitoiminnallisuuksilla voitte yhdistää taloutta ja päivittäistä liiketoimintaa koskevan datan, rakentaa ja visualisoida johdon ja hallituksen raportit sekä automatisoida raporttien lähetyksen halutuille henkilöille. Ohjelmiston monipuoliset ja helppokäyttöiset budjetointi- ja ennuste toiminnallisuudet, poisto- ja lainalaskurit sekä taseen investointisuunnitelmien työkalut mahdollistavat sen, että kassavirtaennusteet saadaan luotua kätevästi halutuille skenaarioille ja ennusteille. Finadeck pitää sisällään kattavat työkalut myös konsolidointiin, jyvityksiin ja vyörytyksiin.