Yrityskaupan kulmakivet

3 minutes

Yrityskauppa on merkittävä oikeustoimi ja siihen liittyy huomattavia taloudellisia varallisuuseriä. Yksityiskohdilla on usein huomattava merkitys, mutta samalla tulee ymmärtää kokonaisuutta laaja-alaisesti. Erilaiset laskelmat, sopimusneuvottelut sekä sopimusasiakirjat voivat olla hyvin eri näköisiä riippuen siitä, katsooko niitä ostajaa vai myyjää turvaavasta näkökulmasta.

Onnistunut yrityskauppa syntyy hyvällä suunnittelulla ja huolellisella tietojen tarkistamisella ymmärtäen samalla transaktion verovaikutukset, kirjanpidolliset asiat sekä sopimusoikeuden. Yrityskauppaprosessi on aina kokonaisuus, jonka kaikkien osa-alueiden ymmärtäminen luo edellytykset onnistuneeseen lopputulokseen.

Me kokeneet asiantuntijat teemme työtämme taloushallinnon kyljessä. Taloushallintopalveluissa mukana eläminen antaa kokonaisvaltaisen näkökulman yrityskauppaan ja ymmärrämme liiketoimintaa myös tunnuslukujen valossa. Työssämme on tärkeää asiakkaan menestys ja siinä auttaminen.

Sopimusjärjestelyn elinkaari

Toimimme asiakkaan etujen ja oikeuksien valvojana. Optimoimme hyötyjä ja pienennämme transaktioon liittyviä riskejä – sellaisia, joita asiakas ei usein itse edes tunnista ja näin ollen pysty niihin vaikuttamaan. Minimoimme vahinkoja ja pidämme huolta, että järjestely on asiakkaalle turvallinen ja menestyksellinen.

Ymmärrämme eri kauppatapojen muodot ja toteutusvaihtoehdot, vaikutukset sekä epävarmuustekijät. Meillä on ymmärrys myös siitä, mikä osa yrityksestä kiinnostaa mitäkin tahoa. Esimerkiksi eräs ostaja on kiinnostunut liiketoiminnasta, toinen markkina-aseman kasvattamisesta, kilpailuedun hankkimisesta tai synergiaetujen saavuttamisesta. Huolella harkittu toteutustapa huomioiden verotukselliset, rahoitukselliset, kirjanpidolliset ja sopimusoikeudelliset asiat johtavat onnistuneeseen yrityskauppaan.

Tarvittaessa viemme prosessin maaliin alusta loppuun saakka. Olemme mukana toteutumistavan hyväksymisessä, tärkeimmissä juridisissa osa-alueissa kaupan alkuvaiheessa kuten aie- tai esisopimusvaiheessa, salassapitosopimuksessa, Due diligence -prosessissa, sopimusneuvotteluissa ja -järjestelyissä. Olemme mukana tarvittaessa myös täytäntöönpanon jälkeen integraatio- ja jälkihoitovaiheessa.

Kokonaisvaltainen osaamisemme asiakkaan käytettävissä

Pääsemme kiinni asiakasyrityksen kirjanpidon raportteihin tarvittaessa jo ensi puhelinkeskustelussa ja näemme yhtiön tunnusluvut nykyhetkeltä ja menneisyydestä. Kirjanpidon ymmärtäminen sekä taloushallintopalveluissa mukana eläminen antaa näkökulman yrityskauppaan, mitä monella kumppanilla ei ole tarjota.

Vaikka yrityskauppa ei olisi tällä hetkellä ajankohtainen, on hyvä muistaa, että jonkinlainen yritysjärjestely tai omistajanvaihdos kohtaa todennäköisesti kaikilla yhtiöillä ajan myötä. Meillä on potentiaali valmistella tulevia kauppoja ja järjestelyitä eli olemme mukana ns. myyntikuntoon jalostamisessa ja sparraamme omistajia yritysarvon kehityksen seurannalla. Palveluistamme löytyy myös välityspalvelua ja ostajan sekä myyjän kontaktointiapua, josta kerromme mielellämme lisää.

Avustamme kauppastrategian päättämisessä, arvonmäärityksissä, rahoituslaskelmissa ja sopimusneuvotteluissa. Lopputulokseen vaikuttavia asioita ovat usein kauppatapa, myyntihinnan asettaminen, tavoitteet, rahoitus ja käytettävissä olevat vakuudet sekä riskien hajauttaminen. Myyjän edunvalvojana pyrimme luonnollisesti myyntihinnan maksimointiin. Ostajalle hinta tulee määrittää niin, että se on alhaisempi kuin kaupan kohteesta ajan mittaan odotettava hyöty. Ostajalle on myös tärkeää saada kauppahinnalle realistinen maksuaikataulu.

Palveluumme kuuluvat myös esitoimien toteuttaminen ennen kauppaa. Mahdollisia esitoimia ovat erilaiset yritysjärjestelyt (mm. jakautuminen, sulautuminen, liiketoimintasiirto, osakevaihto), varojen jakaminen yrityksestä (mm. osingonjako, omien osakkeiden hankkiminen), apuyhtiön käyttäminen ja yritysmuodon muutokset.

Kauppakirjan olennaisimpia kohtia ovat kaupan kohde ja kauppahinnan määräytymiseen vaikuttavat ehdot. Myös kaupan vastuista on syytä sopia huolellisesti. Esimerkiksi myyjien määrällisillä ja ajallisilla vastuunrajoituksilla voidaan saada merkittäviä hyötyjä ja minimoida riskejä. Usein sopimusjärjestelyssä keskeistä on myös luopujan sitoutuminen ostajan palvelukseen siirtämään tietotaitoaan siirtymäajaksi tai pidempään. Olemme laatimassa myös sopimusjärjestelyyn tarvittaessa kuuluvat liitännäissopimukset kuten työ-, toimi- ja konsultointisopimukset sekä osakassopimukset.

Asiantuntija apuna

Mielellämme olemme apuna jo ennen kuin ammattimainen vastapuoli kerkeää lukita raamit sopimusjärjestelylle ja kauppatavalle. Olemme kuitenkin valmiita osallistumaan prosessiin asiakkaan edunvalvojana, vaikka emme olisi olleet alusta saakka mukana valmistelevissa toimenpiteissä.

Omistajanvaihdos on usein monimutkainen ja monesti aikaa vievä prosessi, johon kannattaa käyttää asiantuntijan apua. Hyvä suunnittelu ja tarkka sopimusehtojen kirjaaminen poistavat riskejä ja usein myös parantavat neuvotteluasemaa. Vastailemme mielellämme kysymyksiinne ja olemme mukananne turvaamassa etujanne yrityskaupassa.

Marie Immonen
Marie Immonen

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake