Lisäarvoa yritysjärjestelyistä

3 minutes

Yritysjärjestelyt muuttavat yrityksen toiminnan tai omistuksen rakennetta. Yritysjärjestelyissä yritykset voivat yhdistyä suuremmiksi kokonaisuuksiksi tai yrityksestä voidaan irrottaa tietty liiketoiminta-alue omaksi itsenäiseksi kokonaisuudeksi. Yritysjärjestelyillä yritystä muokataan vastaamaan liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.  Yrityskokonaisuudelle voidaan saada uudelleenryhmittämisestä lisäarvoa. Yritysjärjestelyjä ovat sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto ja osakevaihto.

Miksi yritysjärjestelyjä?

Syitä järjestelyihin on monia ja järjestelytilanteet ovat yrityskohtaisia. Käytettävät menettelytavat valikoituvat sen mukaan, mihin järjestelyillä pyritään.

Strategian toteuttaminen

Järjestelyiden ei tulisi olla itsetarkoitus, vaan niiden käytettävyyttä tulisi aina peilata liiketoiminnan kriteerejä vasten. Järjestelyjen tulisi tukea liiketoimintaa. Järjestelyt ovatkin pohjimmiltaan osa liiketoiminnan strategista keinovalikoimaa. Yritysjärjestelyt ovat strategian toteuttamista, joten niitä ei myöskään pidä nähdä yrityksen muusta toiminnasta ja toiminnan jatkuvuudesta irrallisina projekteina. Myös verotuksessa liiketoiminnallista lähtökohtaa korostaa veronkiertämistä koskeva säännös, joka edellyttää järjestelyillä olevan selviä liiketaloudellisia perusteita.

Organisaation tehostaminen

Yritysjärjestelyillä yrityksen organisaatiota voidaan esimerkiksi yksinkertaistaa tai selkeyttää. Yhtenäisempi hallinto ja kustannussäästöt kasvattavat yrityksen arvoa omistajanvaihdoksissa. Järjestelyjen tavoitteena voi olla toiminnan tehostaminen ja voimavarojen parempi ohjautuvuus.

Ohjauksen selkeyttäminen ja työntekijöiden sitouttaminen

Toimintaan voidaan esimerkiksi hakea lisätehoa jakamalla toimintoja erillisiksi yhtiöiksi. Nämä yhtiöt voidaan myydä ja ne voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Liiketoiminnan siirrossa tai osakevaihdossa tavoitellaan usein tase- ja tulosvastuun sekä päätösvallan uusjakoa. Näin myös liiketoiminnan riskejä jaetaan uudelleen. Raportointi eri yhtiöissä voi olla järjestelyjen jälkeen selkeämpää sekä ulkoisen kuvan että toiminnan ohjauksen näkökulmasta. Myös työntekijöiden sitouttamiseen tulee uusia mahdollisuuksia.

Isompia kokonaisuuksia

Yritysjärjestelyillä voidaan myös kasvattaa yrityskokonaisuutta. Esimerkiksi sulautuminen on nopea tapa kasvattaa yritystä niin liikevaihdon, markkinaosuuksien, asiakkuuksien kuin maantieteellisen pohjan osalta. Muutoksilla voidaan myös hakea suuren koon etuja tai parannuksia toiminnan joustavuuteen purkamalla päällekkäisiä toimintoja.

Kannattamattoman toiminnan lopettaminen

Toisaalta yritysjärjestelyjen avulla voidaan lopettaa kannattamaton toiminta. Yhtiöitä voidaan tämän vuoksi purkaa tai sulauttaa toiseen yhtiöön.

Konsernirakenteen muutokset

Usein yritysjärjestelyillä rakennetaan tai puretaan konsernia. Yrityskaupoilla, liiketoiminnan siirroilla tai osakevaihdoilla voidaan muodostaa konsernirakenne. Sulautumisilla tai yhtiön purulla konsernirakennetta voidaan puolestaan purkaa. Yhtiöstä saadaan jakautumisen kautta useita uusia samojen omistajien omistamia yhtiöitä. Liiketoimintasiirroilla ja sulautumisilla voidaan muodostaa yhteisyrityksiä.

Sukupolvenvaihdosjärjestelyt

Järjestelyjen tavoitteena voi olla myös tulevan sukupolvenvaihdoksen mahdollistaminen. Esimerkiksi yritysmuodon muutoksella tai jakautumisella voidaan vanhempien omistamasta liiketoiminnasta muodostaa perillisille jatkamiskelpoisia yrityskokonaisuuksia.

Keskeistä verotehokkuus

Järjestelyillä tavoitellaan tyypillisesti aina verotehokasta kokonaisuutta. Esimerkiksi henkilöosakkaalle osingonjaon perustana oleva nettovarallisuus on keskeisessä asemassa. Yhtiön ja konsernin näkökulmasta yritysjärjestelyt voivat tukea jatkossa tehtävien järjestelyjen (esim. tytäryhtiön myynti) verotehokasta toteutusta.

Järjestelyt sarjatoimina

Peräkkäiset sarjatoimina tehtävät yritysjärjestelyt ovat lisääntyneet. Sarjatoimissa korostuu yritysjärjestelykeinojen perimmäinen tarkoitus toimia välineinä yritys- ja omistusrakenteiden ketterissä muutoksissa. Yhtiö- ja omistusrakenne voi esimerkiksi kehittyä siten, että ostetaan henkilöyhtiön osuuksia ja yritysmuotoa muuttamalla tämä etenee sulautumiseksi, minkä jälkeen toimintaa edelleen jaetaan erillisiksi yhtiöiksi liiketoimintasiirroilla. Tämän jälkeen osa toiminnasta voidaan myös myydä tarpeettomana pois. On hyvä huomioida, että sarjatoimina toteutetut järjestelyt voivat lisätä järjestelyjen veroriskiä.

Ota asiantuntija avuksi

Yritysjärjestely vaikuttaa liiketoimintaan, omistukseen ja usein myös yrityksen henkilöstöön. Siten suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava koko yrityskokonaisuus.

Talenomilla järjestelyt toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, yritysjärjestelyjen asiantuntijan, kirjanpidon ja palkanlaskennan kanssa. Näin varmistetaan kaikkien näkökulmien huomiointi. Talenomin sisäinen yhteistyö varmistaa myös asiakkaalle helpon ja joustavan tavan järjestelyn toteutukseen. Yhdessä tunnistamme etukäteen järjestelyn haasteet. Haemme yhdessä toteutustavan, jolla pääsemme tavoiteltuun lopputulokseen. Tavoitteenamme on myös tehdä muutoksiin sopeutuminen kaikille mahdollisimman helpoksi.

Heli Hookana
Heli Hookana

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake