Yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Huhtikuu 2023

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
3 minutes

Arvonlisäverolakiin muutoksia Natoon liittymisen takia

Hallitus esittää arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että tavaroiden ja palvelujen Suomessa tapahtuvat myynnit toisten Pohjois-Atlantin sopimukseen kuuluvien valtioiden puolustusvoimille sekä niiden Suomessa tekemät tavaroiden maahantuonnit vapautettaisiin esityksen mukaan tietyin edellytyksin arvonlisäverosta, jos näiden puolustusvoimien asevoimat osallistuvat yhteiseen puolustustoimintaan oman valtionsa ulkopuolella.

Vapautukset koskisivat näiden puolustusvoimien asevoimien tai niihin liittyvän siviilihenkilöstön viralliseen käyttöön tulevia tuotteita sekä niiden messien ja kanttiinien tarpeisiin tulevia tuotteita. Vapautukset kattaisivat muun muassa Naton yhteiseen puolustustoimintaan liittyvän harjoitustoiminnan. Ehdotettu laki liittyy Suomen Nato-jäsenyyteen ja on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

LUE LISÄÄ

Automaattinen päätöksenteko verotuksessa

Automaattista päätöksentekoa koskevat kansalliset säännökset ovat tulleet voimaan 1.5.2023 ja niitä sovelletaan 1.11.2024 alkaen.

Verohallinnossa automaatiossa tapahtuva käsittely tarkoittaa kaavamaisesti ratkaistavissa olevien veroasioiden käsittelyä ja ratkaisemista koneellisesti ilman, että virkailija tekee asiassa nimenomaista päätöstä. Viranomainen voi ratkaista asian automaattisesti ainoastaan, jos päätös ei edellytä tapauskohtaista harkintaa. Verohallinto ilmoittaa verotuspäätöksellä tai muulla asiaa koskevalla päätösasiakirjalla siitä, että päätös on tehty automaatiossa.

LUE LISÄÄ

Digitaalisen alustaoperaattorin tiedonantovelvollisuus

Verohallinto on julkaissut 21.4.2023 päivätyn ohjeen Raportoivan alustaoperaattorin tiedonantovelvollisuus. Ohjeessa käsitellään digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksen alalla.

Alustalla tarkoitetaan digitaalista eli sähköistä kaupankäyntialustaa. Alusta on ohjelmisto, verkkosivusto tai mobiilisovellus, jonka avulla myyjä voi tehdä ostajan kanssa sopimuksen ja myydä tavaroita tai palveluita. Alustaoperaattorilla eli alustapalvelun tarjoajalla tarkoitetaan yritystä, joka tekee myyjän kanssa sopimuksen siitä, että myyjä voi tarjota palveluja tai tavaroita alustaoperaattorin ylläpitämän digitaalisen alustan kautta.

Ohjeessa käsitellään niitä tietoja, joita alustaoperaattoreiden on kerättävä ja ilmoitettava vuosi-ilmoituksella Verohallinnolle luonnollisten henkilöiden ja yksiköiden alustan kautta suorittamista olennaisista toimista, joilla tarkoitetaan seuraavia vastiketta vastaan suoritettavia toimia:

 • asuin- ja liikehuoneistojen, pysäköintipaikkojen sekä kiinteän omaisuuden antaminen vuokralle
 • henkilökohtainen palvelu
 • tavaroiden myynti, kun ne ylittävät myyjällä raportointikauden aikana 2 000 euroa ja myyntejä on vähintään 30 kpl
 • liikennevälineen antaminen vuokralle

Tiedot pitää ilmoittaa Verohallinnolle ensimmäisen kerran kalenterivuodelta 2023,

Raportointikaudelta 2023 tiedot on ilmoitettava viimeistään 31.1.2024.

LUE LISÄÄ

Osakeyhtiön perustaminen sähköisesti mahdolliseksi entistä useammin

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tiedottaa, että YTJ-palvelussa otetaan 3.5.2023 käyttöön uusi sähköinen palvelu osakeyhtiön perustamiseen.

Uudella perustamisilmoituksella voi perustaa osakeyhtiön sähköisesti seuraavissa tilanteissa, joissa tällä hetkellä täytyy ilmoittaa paperilomakkeilla:

 • Yhtiöllä on osakepääomaa.
 • Osakkeenomistajina on yrityksiä tai muita yhteisöjä.
 • Kaikilla kaupparekisteriin ilmoitettavilla henkilöillä ei ole suomalaista henkilötunnusta.
 • YTJ-palvelun ohjatun perustamisen luoma vakiomuotoinen yhtiöjärjestys ei riitä.
 • Perustettava yhtiö on julkinen osakeyhtiö (Oyj).

Sähköinen ilmoitus käsitellään nopeammin ja on edullisempi kuin paperilomakkeilla tehty ilmoitus.

LUE LISÄÄ

Asuntoyhteisöjen sähköavustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tiedottaa, että asuntoyhteisöjen sähköavustus energiakustannuksiin on nyt haettavissa.

Avustusta voi saada marras-, joulu, tammi- ja helmikuun energiakustannuksiin sähkölämmitteisen asuinrakennuksen omistava yhteisö, kuten:

 • asunto-osakeyhtiö
 • kiinteistöyhtiö
 • asunto-osuuskunta
 • yleishyödyllinen yhteisö (ns. ARA-yhteisö)
 • kuntien vuokrataloyhtiö.

LUE LISÄÄ

Osa kuluttajiksi rinnastettavista elinkeinoharjoittajista oikeutettuja sähköhyvitykseen

Energiavirasto tiedottaa, että osa yksityisistä elinkeinonharjoittajista on oikeutettu lainmukaiseen sähköhyvitykseen. Hyvitykseen voi olla oikeutettu esimerkiksi y-tunnuksella sähkösopimuksen tehnyt toiminimeä käyttävä elinkeinonharjoittaja.

Edellytyksenä on, että sähkönkäytöstä yli puolet kohdistuu yksityiseen käyttöön. Oikeus hyvitykseen ja hyvityksen määrä arvioidaan tapauskohtaisesti. Osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat tai yhdistykset eivät ole oikeutettuja hyvitykseen.

Laki takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä tuli voimaan 6.3.2023. Lähtökohtaisesti lain mukaan sähköhyvitykseen on oikeutettu sähkön loppukäyttäjä, jolle toimitetaan sähkö jakeluverkon kautta ja jonka sähkönmyyntisopimus on yksilöity henkilötunnuksella. Kaikki loppukäyttäjät eivät ole kuitenkaan tehneet sähkösopimusta yksityishenkilönä, vaikka käyttäisivätkin sähköä pääasiassa yksityiseen käyttöön.

LUE LISÄÄ

Heidi Sassi
Heidi Sassi

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake