Yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Huhtikuu 2022

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
4 minutes

Kehitysriihen verolinjaukset

Hallitus on tehnyt kehysriihessä seuraavia verolinjauksia:

  • Lisävähennykseen perustuva T&K-verokannustin otetaan käyttöön osana T&K-rahoituksen kokonaisuutta alkaen vuodesta 2023.
  • Hallitus toteuttaa elinkustannusten nousua vastaavan indeksikorotuksen sosiaalietuuksiin aikaistetusti jo tämän vuoden aikana, kuitenkin viimeistään 1.8.2022. Korotus heijastuu myös eläketulovähennykseen.
  • Vuonna 2023 valtion verotulot kasvavat noin 29 prosenttia. Kasvua selittää etenkin sote-verouudistus, jonka yhteydessä kuntien yhteisö- ja ansiotuloveroja siirretään valtiolle yhteensä 14,6 miljardia euroa hyvinvointialueiden tehtävien rahoittamiseksi. Verotulojen siirron yhteydessä ansiotulon verotusta kevennetään, jotta uudistus ei johtaisi verovelvollisten verotuksen kiristymiseen.

LUE LISÄÄ

Maskikulut muuttuivat vähennyskelvottomiksi

Kodin ja työpaikan välisiä matkoja joukkoliikenteessä tekevät eivät voi enää vähentää maskikuluja verotuksessa 15.4.2022 alkaen, koska THL:n valtakunnallinen maskisuositus päättyi 14.4.2022.

Valtakunnallisen maskisuosituksen voimassaoloajalta maskikuluja voi vähentää kaksi euroa jokaiselta päivältä, joina työntekijä on kulkenut julkisella kulkuvälineellä kodin ja työpaikan välisen matkan itse ostamaansa maskia käyttäen. Kahden euron vähennyksiin ei tarvittu erillistä selvitystä.

Vuoden 2021 verotuksessa maskikulut voi vähentää vielä kaikilta niiltä päiviltä, kun kodin ja työpaikan välistä matkaa on tehnyt joukkoliikenteessä. Kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja kannattaa ilmoittaa, jos kulut ylittävät 750 euron omavastuuosuuden.

Vuoden 2022 osalta kodin ja työpaikan välisiin matkoihin käytettyjen maskien kuluja voi vähentää 1.1.–14.4.2022.

LUE LISÄÄ

Osingonjakotietojen ilmoittaminen

Verohallinto on päivittänyt ohjettaan osingonjakotietojen ilmoittamisesta. Osingonjakoa koskevat tiedot ilmoitetaan veroilmoituksella, jos päätös osingonjaosta on tehty ja tilinpäätös vahvistettu. Jos päätös voitonjaosta tehdään vasta veroilmoituksen jättämisen jälkeen, tiedot on lähetettävä Verohallintoon kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä.

Kaikki sähköiset ilmoituskanavat ovat käytettävissä ilmoittamiseen ennen verotuksen päättymistä. OmaVerossa tiedot voitonjaosta voi ilmoittaa 12 kuukautta yhtiön tilikauden päättymisen jälkeen ja muissa sähköisissä kanavissa 10 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen. Jos yhtiöllä on tarve ilmoittaa voitonjakotietoja myöhemmin kuin 12 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen, tiedot täytyy antaa paperilla.

LUE LISÄÄ

Veronumeromenettely laajenee koskemaan laivanrakennusalaa

Verohallinto on julkaissut 9.3.2022 päivätyn ohjeen Veronumero ja julkinen veronumerorekisteri. Rakennusalalla käytössä olevaa veronumeromenettelyä laajennetaan koskemaan laivanrakennusalaa 1.7.2022 alkaen. Laivanrakennusalalla työskentelevä henkilö voidaan kuitenkin pyynnöstä merkitä veronumerorekisteriin jo 1.4.2022 alkaen.

Rakennusalalla työskentelevän henkilön veronumeromenettelyyn ei tule muutoksia. Laivanrakennusalaa koskeva veronumeromenettely eroaa rakennusalasta siinä, että telakka-alueella työskentelevä henkilö merkitään veronumerorekisteriin enintään kolmen vuoden määräajaksi. Lisäksi laivanrakennusalaa ei koske rakennusalan tiedonantovelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista.

Rakennustyömaalla ja telakka-alueella työskentelevällä henkilöllä on oltava veronumero kuvallisessa tunnistekortissa. Lisäksi veronumeron pitää olla merkittynä julkiseen veronumerorekisteriin. Verohallinto ylläpitää tietopalvelua, josta voi tarkistaa, onko tietty nimi ja veronumero merkitty veronumerorekisteriin.

LUE LISÄÄ

Etäkokousten järjestämismahdollisuus laajenee

Hallitus esittää lakimuutosta, joka laajentaa mahdollisuutta pitää kokoukset kokonaan etäkokouksina kaikille osakeyhtiöille, asunto-osakeyhtiöille, osuuskunnille ja yhdistyksille. Tavoitteena on parantaa osakkaiden ja jäsenten mahdollisuuksia osallistua kokouksiin.

Esityksen mukaan sekä kokonaan etäyhteyksin pidettävissä että osittain läsnä ja osittain etänä pidettävissä niin sanotuissa hybridikokouksissa kaikilla osallistujilla on täysimääräiset osallistumisoikeudet kokouksen aikana.

Etäkokouksen järjestämisestä on esityksen mukaan oltava määräys yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä. Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muutoksesta voidaan päättää tavallisella enemmistöpäätöksellä. Lisäksi yhtiön tai yhteisön hallitus voi päättää hybridikokouksesta.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun alussa, kun etäosallistumista ja verkkokokouksia koskevan väliaikaisen lain voimassaolo päättyy.

LUE LISÄÄ

Kustannuskierros auki 31.5 asti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille

Kustannustuen kuudes hakukierros on käynnistynyt ja on auki 31.5.2022 asti. Kustannustukea haetaan Valtiokonttorin sähköisestä asiointipalvelusta.

Kuudennen hakukierroksen tuki korvaa kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet julkisoikeudellisista, koronapandemian torjuntaan liittyvistä rajoituksista. Rajoitus on voinut kohdistua suoraan yritykseen tai sen asiakaskuntaan. Tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.12.2021-28.2.2022. Kustannustuki on suunnattu erityisesti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-aloille. Toimialat, jotka ovat suoraan oikeutettuja kustannustukeen, on määritelty laissa kustannustuesta. Tukea voidaan kuitenkin myöntää harkinnanvaraisesti myös sellaisille toimialarajauksen ulkopuolisille yrityksille, joihin on kohdistunut julkisoikeudellinen pandemian hallintaan liittyvä rajoitus.

Tuen myöntämisen ehtona on lisäksi, että yrityksen liikevaihto on laskenut yli 25% vertailukausien välillä ja että yrityksellä on ollut palkkakuluja ja joustamattomia kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

LUE LISÄÄ

Kaupparekisteri-ilmoituksen korjauksen voi lähettää YTJ-palvelussa

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tiedottaa, että yritys voi nyt vastata kaupparekisteri-ilmoituksen korjauskehotukseen netissä YTJ-palvelussa. Jos PRH ei voi rekisteröidä kaupparekisteri-ilmoituksen tietoja, PRH lähettää korjauskehotuksen, jossa yritystä pyydetään korjaamaan tai täydentämään ilmoitusta.

Korjattavat tiedot tai lisättävät asiakirjat voi nyt lähettää PRH:lle tiedostoina YTJ-palvelussa. Lähettämiseen tarvitaan suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

LUE LISÄÄ

Tilapäistä suojelua hakeneella oikeus heti työntekoon

Tilapäistä suojelua hakeneella on oikeus heti työntekoon, kun hän on jättänyt hakemuksensa. Hänen ei tarvitse odottaa oleskeluluvan myöntämistä eikä oleskelulupakorttia voidakseen työskennellä. Todistus hakemuksen rekisteröinnistä riittää. Jatkossa poliisi tai rajaviranomainen antaa tilapäisen suojelun hakijoille todistuksen hakemuksen rekisteröinnistä. Tavoitteena on, että Ukrainasta paenneet pääsevät mahdollisimman nopeasti asettumaan osaksi yhteiskuntamme arkea, työelämää ja palveluita.

LUE LISÄÄ

Heidi Sassi
Heidi Sassi

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake