Pienen yrityksen kirjanpito

pienen yrityksen kirjanpidon hinta kuukaudessa
5 minutes

Pienen yrityksen kirjanpito määräytyy monen asian summana, mikä saattaa hankaloittaa hinnan laskemista. Tässä artikkelissa käymme tarkemmin läpi, mitä kirjanpito sisältää eli mistä kirjanpidon hinta koostuu.

Halvimmillaan pienen yrityksen kirjanpito on ilmaista, mutta tällöin yrittäjän pitää itse osata tehdä kirjanpito, tilinpäätös ja veroilmoitus. Kuukausittaisen kirjanpitopalvelun, tilinpäätöksen, veroilmoituksen sekä sähköisen taloushallinto-ohjelmiston aineiston toimittamiseen saa alle 700 eurolla/vuosi.

Kirjanpidon hinta

Kirjanpidon hinta riippuu siitä, miten aikoo toteuttaa yrityksen kirjanpidon. Kirjanpidon voi toteuttaa itse, jos yrittäjä ymmärtää kirjanpidon velvoitteet ja osaa toteuttaa sen ohjelmiston avustamana, tai sen voi ulkoistaa kokeneelle tilitoimistolle tai kirjanpitäjälle.

Kirjanpidon ulkoistaminen osaavalle taholle varmistaa sen, että pienen yrityksen kirjanpito tehdään oikein ja lakivelvoitteisesti. Se säästää myös huomattavasti yrittäjän aikaa ja päänvaivaa.

Talenom One –palvelumme tarjoaa selkeän ja kiinteän kirjanpidon hinnaston, jossa edullinen kuukausimaksu vaihtelee liikevaihdon mukaan. Talenomilla kirjanpito maksaa halvimmillaan 49 euroa kuukaudessa.

Tutustu pienen yrityksen kirjanpitopalveluumme tästä!

Mitkä yritykset ovat kirjanpitovelvollisia?

Suomessa jokainen yritys on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpidon vaatimukset vaihtelevat yrityksen koon mukaan. Pienemmät yritykset pääsevät helpommalla kuin isommat yritykset. Suomessa yritykset luokitellaan mikroyrityksiin, pienyrityksiin sekä suuryrityksiin.

Mikroyrityksen rajat

 1. Yrityksen taseen loppusumma 350 000 euroa
 2. Yrityksen liikevaihto 700 000 euroa
 3. Yrityksen tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä

Jos yrityksellä ylittyy enintään yksi yllä olevista rajoista päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella tilinpäätöspäivänä, luokitellaan yritys mikroyritykseksi.

Pienyrityksen rajat

 1. Yrityksen taseen loppusumma 6 000 000 euroa
 2. Yrityksen liikevaihto 12 000 000 euroa
 3. Yrityksen tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä

Jos yrityksellä ylittyy enintään yksi yllä olevista rajoista päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella tilinpäätöspäivänä, luokitellaan yritys pienyritykseksi.

Suuryrityksen rajat

 1. Yrityksen taseen loppusumma 20 000 000 euroa
 2. Yrityksen liikevaihto 40 000 000 euroa
 3. Yrityksen tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä

Jos yrityksellä ylittyy vähintään kaksi yllä olevista rajoista päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella tilinpäätöspäivänä, luokitellaan yritys suuryritykseksi.

Tässä artikkelissa keskitytään nimenomaan mikroyrityksen eli pienen yrityksen kirjanpitoon ja sen hinnoitteluun. Jos etsit tietoa osakeyhtiön kirjanpidosta, lue lisää tästä!

Kirjanpidon hinta määräytyy hinnoittelumallien mukaan

Kirjanpitopalveluita voidaan hinnoitella usealla eri tavalla. Yleisimmät hinnoittelumallit ovat:

 1. Tositemääriin pohjautuva hinnoittelu eli ns. tositepohjainen hinnoittelu
 2. Käytettyyn työaikaan perustuva hinnoittelu eli ns. tuntihinnoittelu
 3. Asiakkaan liikevaihtoon perustuva prosentti hinnoittelu

Kirjanpidon hinta tositemäärään pohjautuvan hinnoittelun mukaan

Tosite viittaa yksittäiseen tapahtumaan, joka kirjataan yrityksen pankkitilille tai kassaan. Tositeperusteinen hinnoittelu noudattaa samankaltaista periaatetta kuin vientiperusteinen hinnoittelu, mutta hinta määräytyy tositemäärän perusteella eikä yksittäisten vientien määrän mukaan. Tositemäärä lasketaan summaamalla kaikki yrityksen tiliotteen tapahtumat, käteiskuitit ja muut yrityksen toimintaan liittyvät tapahtumat, jotka eivät näy yrityksen tiliotteella.

Yrityksen kirjanpidon hinta tositemäärään pohjautuvaan hinnoitteluun voi olla joko kiinteä tai muuttuva. Kirjanpidon hinta on kiinteä silloin kun se pysyy samana tosimäärien hieman muuttuessa. Tällöin sopimusta tehtäessä palveluntarjoajan kanssa on sovittu, että hinta pitää sisällään tietyn määrän tositteita (ostolaskut, myyntilaskut, kuitit, yms.). Kun tositemäärä pysyy sovituissa rajoissa, laskuttaa palveluntarjoaja aina saman sovitun kuukausihinnan kirjanpitopalveluista. Sovitun hinnan päälle voi tulla ohjelmaveloitukset sekä mahdollisesti palkanlaskennan, ostolaskujen ja myyntilaskujen kappaleveloitukset.

Hyvänä puolena tositemäärään pohjautuvassa kiinteässä hinnoittelussa on se, että kirjanpidon hinta on selkeä ja asiakas tietää tarkasti kirjanpidon kustannukset. Huonona puolena on taas se, että joinakin kuukausina, kun tositteita on vähän, asiakas voi joutua maksamaan ”turhasta”. Kiinteässä hinnoittelussa tositekohtainen hinta yleensä laskee tositemäärien kasvaessa.

Hyvänä puolena tositemäärään pohjautuvassa muuttuvassa hinnoittelussa on se, että kirjanpidon hinta määräytyy vain toteutuneista tositemääristä. Huonona puolena on taas se, että kirjanpidon kustannuksia on vaikea arvioida tarkasti. Lisäksi kustannukset nousevat monesti korkeammaksi kuin kiinteässä hinnoittelussa, mikäli tositemäärät ovat suuret.

Tutustu pienen yrityksen kirjanpitopalveluumme tästä!

Kirjanpidon hinta työaikaan perustuen

Tuntihinnoittelu on hyvin yleinen kirjanpidon hinnoittelumalli. Tällöin pienen yrityksen kirjanpidon hinta määräytyy tehtyjen työtuntien mukaan riippumatta siitä, kuinka paljon kirjanpitoon kirjattavia tositteita on.

Yleensä kirjanpidon tuntihinnat vaihtelevat 50 – 90 euron välillä. Kirjanpidon tuntihinnan suuruuteen vaikuttavat muun muassa, millä markkina-alueella yritys toimii, sisältyykö tuntihintaan kirjanpidon ohjelmamaksut vai laskutetaanko ne erikseen ja kuinka paljon palveluntarjoaja pystyy hyödyntämään automaatiota kirjanpitoa tehdessä.

Myös tässä hinnoittelumallissa sovitun hinnan päälle voi tulla ohjelmaveloitukset sekä mahdollisesti palkanlaskennan, ostolaskujen ja myyntilaskujen kappaleveloitukset.

Hyvänä puolena tuntihinnoittelussa voidaan pitää sitä, jos tositteiden määrä ja sitä myöten kirjanpidon työmäärä vaihtelee paljon, niin kirjanpidon hinta määräytyy vain tehdystä työstä. Tällöin ei synny turhia kuluja niiltä kuukausilta, kun tositteita on vähän.

Tuntihinnoittelussa on kuitenkin myös huonoja puolia. Ensinnäkin työaika on riippuvainen kirjanpidon tekijästä. Kirjanpitäjä voi käyttää kirjanpidon tekemiseen 2 tuntia ja joku toinen taas saman kirjanpidon tekemiseen 4 tuntia. Tämä aiheuttaa sen, että on vaikea arvioida kirjanpidonkustannuksia tarkasti, ja hitaasti tehtävä työ voi kasvattaa kirjanpidon hintaa.

Kirjanpidon hinta asiakkaan liikevaihtoon perustuen

Yhä useammin näkee, että kirjanpitopalveluita hinnoitellaan asiakkaan liikevaihtoon perustuen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kirjanpitopalveluista veloitetaan sovittu prosenttiosuus perustuen asiakkaan omaan liikevaihtoon. Yleensä on sovittu myös jokin kiinteä minimihinta, mikäli asiakkaalla ei ole joka kuukausi liikevaihtoa tai sitä on vähän.

Myös tässä mallissa on hyvät ja huonot puolensa. Hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että asiakas tietää erittäin tarkasti kuukausittaiset tai vuosittaiset kirjanpidon kustannuksensa. Lisäksi, vaikka tositemäärät kasvaisivatkin, pysyy hinnoittelu suhteessa oman liiketoiminnan liikevaihtoon samana. Huonona puolena voidaan pitää sitä, että mikäli liikevaihto kasvaa useisiin satoihin tuhansiin euroihin, nousee kirjanpidon hinta myös suureksi.

Kirjanpidon hinta ja vaikuttavat tekijät

Kirjanpidon hintaan vaikuttavat päätekijät voidaan tunnistaa helposti. Ne ovat:

 • Yrityksen tositemäärät
 • Yrityksen toimiala
 • Kuinka usein yrityksen kirjanpito tulee tehdä
 • Onko yrityksellä käytössä sähköiset osto – ja myyntilaskupalvelut
 • Kirjanpitoaineiston toimittaminen
 • Asiakkaan oma aktiivisuus/toiminta suhteessa kirjanpitäjään
 • Onko yrityksellä työntekijöitä
 • Valittu kirjanpito-ohjelma

Pienen yrityksen kirjanpitoon vaikuttaa moni asia

Kuten yllä on kuvattu, on yrityksillä käytössä useita hinnoittelumalleja. Lisäksi kirjanpidon hintaan vaikuttavat monet asiat, jotka hankaloittavat kirjanpidon hinnan laskemista. Näistä huolimatta voidaan antaa tarkkojakin hinta-arvioita siitä, kuinka paljon kirjanpito maksaa.

Halvimmillaan pienen yrityksen kirjanpito on ilmaista, mutta tällöin asiakkaan pitää itse osata tehdä kirjanpito, tilinpäätös ja veroilmoitus. Kuukausittaisen kirjanpitopalvelun, tilinpäätöksen, veroilmoituksen sekä sähköisen taloushallinto-ohjelmiston (käyttöliittymä ja mobiilisovellus) aineiston toimittamiseen saa alle 700 eurolla/vuosi. Talenomilla kirjanpito maksaa halvimmillaan 49 euroa kuukaudessa.

Tutustu pienen yrityksen kirjanpitopalveluumme tästä!

Lähteet: Taloushallintoliitto , Yrittajat.fi

Author
Author

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake