Joko sinä tiedät, miten yritykselläsi menee kilpailijoihin verrattuna?

2 minutes

Strategisen suunnittelun pohjaksi yrityksen on hyödyllistä kartoittaa ulkoista toimintaympäristöään. Viime vuosina maailmanlaajuinen koronapandemia, toimitusketjujen haasteet ja sota ovat esimerkkejä suhteellisen nopeasti tapahtuneista toimintaympäristön muutoksista, joilla on ollut merkittävää vaikutusta useimpien yritysten toimintaan. Juuri nyt yrityksissä mietityttää energian hinta, korkotason nousu ja inflaatio sekä näiden vaikutus kuluttajien ostovoimaan.

Toimintaympäristön kartoittaminen

Ulkoisen toimintaympäristön kartoittamisella pyritään tunnistamaan yrityksen toiminnan kannalta merkittävimpiä riskejä ja uhkia, joihin on hyvä varautua etukäteen vaikkapa sopimuksin, vakuutuksin ja varasuunnitelmin. Samalla pyritään myös löytämään vahvuuksia ja mahdollisuuksia, joiden varaan voidaan rakentaa yrityksen tulevaa kilpailukykyä.

Koronan alkuvaiheessa ne yritykset, jotka pystyivät nopeasti reagoimaan pandemiaolojen mahdollisuuksiin, selvisivät vaikeasta ajasta muita paremmin. Osa ravintoloista siirtyi take-away-annosten myyntiin rivakasti ja löysi ihan uuden asiakaskunnan etäpalavereihin siirtyneistä toimistotyön tekijöistä. Osa suomalaisista yrityksistä laajensi toimintaansa koronan aikana suojavarusteisiin, joista oli markkinoilla kova pula.

Kilpailija-analyysi

Yksi konkreettinen apuväline toimintaympäristön kartoituksessa on kilpailija-analyysi. Yritykset yleensä tuntevatkin hyvin lähimmät kilpailijansa ja merkittävimmät oman toimialansa yritykset sekä millaisia tuotteita ja palveluita nämä tarjoavat. Arkipäivässä tiedon keruu ja analysointi ei välttämättä ole kovinkaan systemaattista.

Suomessa toimivat osakeyhtiöt on lakisääteisesti velvoitettu toimittamaan tilinpäätöksensä kaupparekisteriin joka tilikaudelta. Tilinpäätöstiedot ovat rekisteröinnin jälkeen julkisesti saatavilla, ja niitä voidaan hyödyntää vaikkapa kilpailija-analyysin laadinnassa. Analyysin avulla yritys saa arvokasta tietoa siitä, millainen oman yrityksen taloudellinen suorituskyky ja toiminnan tehokkuus on kilpailijoihin verrattuna.

Toimenpide ehdotukset asiakkaalle

Talenomin konsultointipalveluiden tarjoamaa kilpailija-analyysiä aloitettaessa asiakkaan kanssa sovitaan, mitä yhtiöitä analyysiin otetaan mukaan. Tyypillisesti vertailutiedot haetaan noin 3-5 yrityksestä. Jotta saadaan analysoitua taloudellisten mittareiden kehitystrendejä, analyysiin haetaan tilinpäätöstiedot muutaman edellisen tilikauden ajalta. Analyysin sisältöä voidaan painottaa sen mukaan, mistä analyysiä teettävä yritys on erityisesti kiinnostunut tai vaikkapa toimialan erityispiirteisiin.

Taloudellisen kilpailija-analyysin avulla saadaan vertailtua yritysten toiminnan laajuutta, kannattavuutta ja tehokkuutta. Lisäksi saadaan tietoa vertailuyritysten rahoitusrakenteesta, käyttöpääomasta ja maksuvalmiudesta. Asiantuntijamme käyvät valmistuneen analyysin aina asiakasyrityksen kanssa keskustellen läpi, nostavat esiin olennaisimmat havainnot ja antavat konkreettiset toimenpide-ehdotukset siitä, millaisiin toimiin yrityksen kannattaisi ryhtyä.

Kun tämä tieto yhdistetään yrityksessä jo olevaan, arjessa kerättyyn toimialatuntemukseen, onkin koossa jo vahva tietopaketti strategiatyön pohjaksi.

Kiinnostuitko kilpailija-analyysistä? -Olethan yhteydessä, autamme mielellämme!

Miia Jutila
Miia Jutila

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake