Kurkistetaan HR:n syksyyn

4 minutes

Hyvää alkavaa syksyä Sinulle! Toivottavasti olet saanut kesän aikana ladattua akkujasi, tunnet itsesi virkistyneeksi ja arkeen palaaminen on tapahtunut tai on tapahtumassa pehmeästi.

Lapsuuden syksyistä muistan, kun pitkääkin pidempi kesäloma oli päättymässä ja valmistauduin koulun aloitukseen. Oli uuden repun, kynien ja pyyhekumien hankintaa. Mutta ennen kaikkea ilmassa oli jännityksen ja odotuksen tunne – jotain uutta oli jälleen alkamassa. Samaa on havaittavissa henkilöstöjohtamisen syksyssä. Uusia ja uudistuneita asioita ja lakipykäliä, uusia suunnitelmia sekä tavoitteita. Maailmantilanteeseen sopeutumista. Keräsin tähän muutamia asioita HR:n näkökulmasta, jotka näen tärkeiksi huomioida viimeistään syksyn tai loppuvuoden aikana.

Yhteistoimintalaki

Mikäli yrityksessä on vähintään 20 työntekijää, suosittelen perehtymään siihen, mitä muutoksia uusi 1.1.2022 voimaan tullut Yhteistoimintalaki tuo organisaatiosi toimintaan.

Lain merkittävin uudistus oli säännönmukainen vuoropuhelu henkilöstön edustajan kanssa yrityksen toiminnan ja työyhteisön kehittämiseksi lain piiriin kuuluvissa asioissa. Uusi laki esittää vuoropuhelun kohteena olevat asiat teemoina ja jättää työpaikkatasolle harkittavaksi, mitkä asiat nostetaan kulloinkin vuoropuheluun. Tarkoituksena on siis aidosti lisätä ja parantaa työpaikoilla tapahtuvaa vuoropuhelua henkilöstöä koskevista asioista ja työyhteisön jatkuvaluontoinen kehittäminen. Työnantajana valmistaudu vuoropuhelun toteuttamiseen 1-4 kertaa vuodessa, riippuen työntekijöiden määrästä ja siitä, onko valittu henkilöstön edustajaa vai ei.

Vuoropuhelun käytännön työkaluna toimii Työyhteisön kehittämissuunnitelma, joka korvaa henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Työyhteisön kehittämissuunnitelma tulee laatia vuoden 2022 aikana.

Kilpailukieltosopimus

Tutki myös, vaikuttaako Kilpailukieltosopimuksiin 1.1.2022 tullut muutos teidän organisaatioonne.

Vuosi 2022 on siirtymäkausi, jolloin työnantajalla on oikeus irtisanoa ennen tämän lain voimaantuloa sovittu kilpailukieltosopimus ilman irtisanomisaikaa vuoden 2022 loppuun saakka. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos työntekijä on ensin irtisanoutunut. Työnantajan onkin siis nyt hyödyllistä käydä läpi työsopimukset ja mahdolliset erilliset kilpailukieltosopimukset ja arvioida täyttyykö lain erityisen painavan syyn vaatimus kunkin sopimuksen kohdalla. Mikäli vaatimus täyttyy, kannattaa vielä arvioida, onko kilpailukieltosopimus niin välttämätön, että työnantaja on valmis sitoutumaan korvausvelvollisuuteen sen perusteella. Myös käytössä olevat työsopimuspohjat on hyvä käydä läpi ja tarkistaa onko niissä mainintaa kilpailukieltosopimuksesta sekä päivittää pohjat tarvittaessa.

Työsuhteen aikana voimassa olevaa kilpailevan toiminnan kieltoa ei ole muutettu.

Perhevapaauudistus ja omaishoitovapaa

Tutustu Perhevapaauudistukseen, joka on tullut voimaan 1.8.2022. Termit äitiysvapaa ja isyysvapaa poistuvat ja tilalle tulevat raskausvapaa sekä kiintiöt perhevapaaseen. Lisäksi työsopimuslakiin tulee uusi omaishoitovapaa. Uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Myös lapsen syntymäajankohta vaikuttaa:

laskettu aika 4.9.2022 tai sen jälkeen

 • lapsi syntynyt 29.7.2022 tai ennen sitä ➔ vanha laki
 • lapsi syntynyt 30.7.2022 tai sen jälkeen ➔ uusi laki.

Adoptoidessa vanhempainpäiväraha maksetaan uuden lain mukaan, jos lapsi on otettu hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Uudistuksen myötä vanhempainvapaapäivien määrä kasvaa ja vapaiden käytön joustavuus lisääntyy.

 • vanhempainrahapäiviä on käytettävissä yhteensä 320 arkipäivää
  • jos lapsella on kaksi vanhempaa, jakautuvat vapaat tasan vanhempien kesken, eli molemmilla on käytettävissään 160 arkipäivää
  • omasta kiintiöstään voi sovittaessa luovuttaa enintään 63 arkipäivää toiselle vanhemmalle tai lasta hoitavalle henkilölle.
 • raskaana olevalla on näiden päivien lisäksi vielä 40 raskausrahapäivää ennen vanhempainrahalle siirtymistä
 • monikkoperheissä +84 päivää / ”lisälapsi”
 • osittainen vanhempainraha -> päivittäinen työaika enintään 5 tuntia

Omaishoitovapaa

Työntekijällä on oikeus saada kalenterivuoden aikana enintään viisi kalenteripäivää omaishoitovapaata. Vapaa on työsopimuslain mukaan palkaton ja koskee henkilökohtaisen avun tai tuen antamista omaiselle tai muulle samassa taloudessa asuvalle läheiselle. Tilanteet, joissa omaishoitovapaa voi tulla kyseeseen:

 • tarvitaan välitöntä läsnäoloa ja merkittävää avustamista tai tukea vakavan sairauden tai vakavan vamman vuoksi
 • saattohoitoon osallistuminen

Etä-, lähi- ja hybridityö

Viimeistään nyt on aika pohtia organisaation työskentelymalleja. Joissakin organisaatioissa lähityö on ainoa vaihtoehto, mutta on myös organisaatioita, joissa erilaiset työskentelymallit ovat mahdollisia. Korona-ajan pakotetun etätyön jälkeinen paluu toimistoille on saanut organisaatiot pohtimaan miten jatkossa sovittaa yhteen erilaiset tarpeet ja toiveet. Etä- ja hybridityön positiivisina puolina pidetään muun muassa työmatka-aikojen lyhenemistä, työn ja vapaa-ajan välistä joustavuutta sekä työn tehostumista. Toisaalta näihin malleihin liittyy omat haasteensa liittyen mm. yhteisöllisyyden ylläpitämiseen, työn tauottamiseen tai siihen miten etätyötä johdetaan siten, että kaikilla on sama suunta. Tästä syystä jokaisen organisaation onkin hyvä keskustella millaiset käytännöt ovat juuri kyseiselle organisaatiolle toimivat.

Yhteenvetona voidaan todeta, että meillä on varsin mielenkiintoinen syksy edessä. Jos kaipaat apua näiden asioiden eteenpäin viemisessä, Talenomin asiantuntijat ovat mielellään apunasi.

Riikka Kumpula
Riikka Kumpula

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake