2. Kostnadsminskning

Gå igenom alla ditt företags kostnader och leta efter besparingsmöjligheter. Det kan till exempel handla om att säga upp eller minska personalen, förhandla med leverantörer om bättre priser eller säga upp kostnader som inte längre är nödvändiga.

Se till att vidta dessa åtgärder:

Tehtäväluettelo
  • Utvärdera ditt företags kostnader i detalj och se över din budget. Gå igenom alla utgiftsposter och leta efter möjliga besparingar.
  • Eliminera eller minska onödiga utgifter, såsom extra utrymme eller utrustningskostnader som inte är nödvändiga för den dagliga verksamheten. Prata med dina anställda och be dem om idéer om var ni kan spara.
  • Prata med dina leverantörer och försök att förhandla fram bättre priser eller betalningsvillkor. Överväg att anlita alternativa och billigare leverantörer.
  • Utvärdera dina affärsprocesser och leta efter sätt att göra dem mer effektiva. Automatisering och effektiviseringsprocesser kan spara både tid och pengar.
  • Se över vilken kompetens och typ av organisation som behövs och våga gör förändringar. Fundera på om det går att driva verksamheten med inhyrd personal i någon omfattning eller om du kan erbjuda dina medarbetare alternativa arbetsarrangemang, såsom förkortade arbetsdagar eller tillfällig lönesänkning*. Eventuella permitteringar kan också komma i fråga om det inte finns tillräckligt med arbete för dina anställda. Ha också koll på och estimera den kompetens och de resurser du behöver och som är kritiska för verksamheten nu och framåt. Våga investera i kompetensutveckling och investeringar i teknik.

    *Föregås av förhandling
Checkade boxar: 0/5

Kan vi hjälpa dig vidare?

Vi kan hjälpa dig med exempelvis budgetering och lönetjänster.

Redo att gå vidare?

Ditt företags procentuella motståndskraft är:

25%

Entreprenörsguide – Så sköter du ditt företags ekonomi

Guiden fokuserar på att etablera, bevaka och förbättra lönsamheten för små och medelstora företag. Guiden innehåller till exempel praktiska tips, exempel och produktportföljanalys.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte