3. Skuldhantering

Förhandla betalningsplaner med borgenärer och kartlägg möjligheter till låneomläggning.

Följande steg hjälper dig att hantera dina skulder:

  • Analysera noggrant ditt företags kassaflöde och gör en realistisk betalningsplan som visar hur du tänker betala av dina skulder. Visa denna plan för dina fordringsägare.
  • Vänta inte tills du är försenad med betalningar. Kontakta dina fordringsägare i god tid och berätta om dina ekonomiska svårigheter och din avsikt att förhandla.
  • Gör en grundlig undersökning av dina skulder, deras villkor och eventuella rekonstruktionsmöjligheter innan förhandlingarna. Detta ger dig bättre förutsättningar att ha givande och konstruktiva samtal med dina fordringsägare.
  • Erbjud dina fordringsägare realistiska alternativa betalningsplaner som bättre passar ditt företags nuvarande ekonomiska situation.
  • Du kan också förhandla med borgenärer om anstånd med ränta och betalningar under en viss tid. Detta kan ge ditt företag mer utrymme att manövrera i tuffare tider.
  • Om ditt företag är mycket skuldsatt, överväg att omstrukturera dina lån, vilket kan inkludera konsolidering av lån eller förlängning av betalningsperioder.
  • Håll borgenärerna informerade om ditt företags situation och förändringar i betalningsplanen. En öppen och ärlig dialog ökar förtroendet.
  • Om förhandlingarna är komplexa eller svåra, överväg att anlita en finansiell expert eller advokat för att stötta i förhandlingarna.
Checkade boxar: 0/8

I behov av experthjälp?

Redo att gå vidare?

Ditt företags procentuella motståndskraft är:

37.5%

Entreprenörsguide – Så sköter du ditt företags ekonomi

I guiden diskuterar vi bland annat hur man hanterar ekonomin för små och medelstora företag samt använda finansiell information i den dagliga verksamheten. Guiden innehåller praktiska råd, exempel och en årlig kalender för ekonomisk förvaltning.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte