Talenomen

Talenom har utvecklat ett unikt koncept för våra kunder. Vårt arbetssätt finns väl beskrivet i vår handbok Talenomen.

Det är till stor fördel att du som kund sätter dig in i den, för detta är den manual som våra redovisningskonsulter kommer att använda sig av för att hjälpa dig att bli en lycklig företagare.