5. Förbättra din verksamhet

Identifiera de områden i ditt företag som är i behov av förbättring, prioritera dem utifrån dess påverkan på din affär och gör en plan för att implementera förbättringar.

Checklista för att förbättra verksamheten:

  • Kartlägg aktuella affärsprocesser och resursanvändning noggrant. Identifiera flaskhalsar och ineffektivitet som kan bromsa verksamheten.
  • Använd teknik och mjukvara för att göra rutinuppgifter effektivare. Detta kan frigöra dina eller dina medarbetares tid för viktigare uppgifter och även minska felmarginalen.
  • Investera i utbildning och utveckling av dina medarbetare. Uppdatera era färdigheter och gör det lätt att anamma nya arbetssätt och tekniker.
  • Se över lagerhantering och upphandlingsprocesser. Minska lagret och förhandla fram bättre kontrakt med leverantörer.
  • Betona produktivitet och kvalitet på alla nivåer i organisationen. Detta kan hjälpa till att minska antalet fel och förbättra kundnöjdheten.
  • Var lyhörd för dina kunders behov och feedback. Du kan få värdefulla idéer och förbättra dina tjänster eller produkter enligt kundernas förväntningar.
Checkade boxar: 0/6

Kan vi vara behjälpliga för dig?

Redo att gå vidare?

Ditt företags procentuella motståndskraft är:

62.5%

Entreprenörsguide – Så sköter du ditt företags ekonomi

I guiden diskuterar vi bland annat hur man hanterar ekonomin för små och medelstora företag samt använda finansiell information i den dagliga verksamheten. Guiden innehåller praktiska råd, exempel och en årlig kalender för ekonomisk förvaltning.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte