Miten henkivakuutus liittyy osakassopimukseen?

Yhä useampi yrittäjä muistaa ottaa henkilövakuutukset itselleen ja muille osakkaille jo yrityksen perustamisvaiheessa. Miksi näin? Koska yrittäjän kannattaa hallita riskinsä. Vakuutuksilla voidaan huolehtia esimerkiksi siitä, etteivät yrityksen osakkeet joudu vääriin käsiin, jos jollekin osakkaista tapahtuisi jotakin ikävää.

Vakuutusten tuoma taloudellinen turva on nykymaailmassa järkevää riskienhallintaa. Usean osakkaan yrityksessä avainhenkilöihin liittyvät riskit kannattaa käydä läpi hyvissä ajoin etukäteen.

Monissa yrityksissä osakassopimus onneksi jo tehdäänkin perustamisvaiheessa. Kun osakkeiden lunastuskäytännöistä sovitaan tarkasti jo osakassopimuksia tehtäessä, vältetään todennäköisesti ristiriidat tulevaisuudessa. Lisäksi on turvattava rahoitus: esimerkiksi henkivakuutuksen avulla osakkaat voivat varautua siihen, että yrityksellä on varaa lunastaa osakkeet mahdollisessa kuolemantapauksessa.

Osakassopimuksissa on tärkeää sopia osakkeiden lunastushinnan määräytymisperiaatteista sekä siitä, kenen haltuun osakkeet siirtyvät yllättävän tilanteen sattuessa. Yrityksen ja sen toiminnan sekä muiden osakkaiden kannalta voi olla tärkeää, että toinen osakas tai yritys voi lunastaa osakkeet.

Samalla turvaa perheelle

Yrityksen näkökulman lisäksi jokaisen yrittäjän kannattaa muistaa perheensä ja perillisensä. Miten heidän toimeentulonsa varmistetaan, jos yrittäjä ei enää pysty käymään töissä tai menehtyy?

Henkivakuutuksen korvaussumma voidaan jakaa esimerkiksi siten, että korvauksesta puolet maksetaan yritykselle ja puolet osakkaan perheelle. Näin yritys voi varautua osakkeiden lunastushinnan maksamiseen ja perilliset tulevaisuuteensa sekä muun muassa perintöveroon.

Lakisääteisten perhe-eläkkeiden tarkoituksena on turvata omaisten toimeentulo perheen huoltajan menehtyessä. Käytännössä työeläkkeenä maksettavan perhe-eläkkeen suuruus on harvoin yli 50 % yrittäjän palkasta tai YEL-työtulosta.

Jos esimerkiksi menestyvän yrittäjän omaisuus koostuu yrityksen osakkeiden lisäksi asunnosta Helsingin keskustassa ja kesämökistä sekä pienestä määrästä finanssivarallisuutta, yhteenlaskettu summa on helposti yli miljoona euroa.

Jos tämä yrittäjä menehtyisi, perilliset joutuisivat maksamaan ensimmäisen kuuden kuukauden aikana veroja lähes 150 000 euroa. Kuinka monelta tällainen summa löytyisi helposti käteisenä? Hallitus on tehnyt esityksen perintöveron keventämisestä ensi vuonna, mutta esimerkiksi tämän yrittäjän tapauksessa kyse on alle 10 000 euron kevennyksestä.

Yrittäjä vastaa itse omasta sosiaaliturvastaan

Henkivakuutuksen rinnalla vakuutuksilla voidaan varautua myös esimerkiksi osakkaan vakavaan sairastumiseen tai työkyvyttömyyteen. Yrittäjän lakisääteiden sosiaaliturvan perustana on YEL-vakuutus, ja työkyvyttömyyden tai sairastumisen perusteella maksettavien korvausten suuruus perustuu yrittäjän itsensä asettamaan YEL-työtuloon.

Yrittäjän YEL-työtuloon perustuvan sosiaaliturvan suuruus Suomessa

Lakisääteiset korvaukset harvoin riittävät takaamaan toivottua toimeentuloa tilanteessa, jossa yrittäjä joutuu jäämään pois töistä. Asiantuntijan avulla vakuutusten kokonaisuus voidaan rakentaa sellaiseksi, että se on YEL-tason näkökulmasta järkevä ja toisaalta riittävän kattava yrityksen osakkeiden arvoa ja osakkaiden varallisuutta ajatellen.

Sekä yrittäjät että yksityishenkilöt Suomessa ovat heränneet yhteiskunnallisten, esimerkiksi verotukseen ja kokonaiseläketurvaan liittyvien, muutosten vaikutukseen. Kun yhteiskunnan tarjoama turva heikkenee, on entistä tärkeämpää, että olemme itse varmistaneet selustamme.

Author
Author
Talenom
Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin
Talenom One
Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle
Talenom Pro
Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita