Talenom – kannattelee yli kriisiajan

Koronakriisi ravistelee nyt yrityksiä kaikissa kokoluokissa, toimialoilla ja alueilla. Yritysten taloudet ajautuvat kriisitilaan, jonka johdosta on tehtävä erilaisia talouden poikkeustoimia. Suurimpana ja akuuteimpana näistä ovat rahoitukseen liittyvät kysymykset. Yrityksen talous on syytä ottaa tarkasteluun ja tehdä ajankohtainen tilannekuva. Huomiota tulisi kiinnittää yrityksen maksuvalmiuteen, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Edessä olevien päätösten ja konkreettisten tekojen tueksi on hyvä saada selkeät laskelmat todellisesta tilanteesta ja siitä miten mittavia toimenpiteitä yrityksessä todella tarvitaan. Yrityksen tarkemman taloudellisen tilanteen läpi skannauksen jälkeen on syytä pohtia millaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja on tarjolla, joilla voidaan saneerata yrityksen talous kestämään läpi kriisiajan.

Maksukyky

Yritysten käsiteltäväksi tulevat laajat rahoitukseen liittyvät asiat. Toimiin on syytä ryhtyä heti, ennen kuin yrityksen kassa kuivuu kokonaan. Yrityksellä itsellään on erilaisia vaihtoehtoja, joilla maksukykyä voidaan parantaa sekä lyhyellä -että pidemmälläkin aikajänteellä. Tämän lisäksi rahoituslaitokset ja verottaja tarjoavat erilaisia ratkaisuja, kuten maksuaikojen pidentämistä, lyhennysvapaita ja verojen lykkäämistä. Myös valtio tarjoaa apuvälineitä pikaisen rahoituksen saamiseksi. Jossain tapauksissa tulee tarpeeseen tehdä erilaisia vaikealta tuntuviakin yritysjärjestelyjä, yrityksen jatkon takaamiseksi. Valitettavasti yksi taloutta helpottavista toimenpiteistä on koko henkilöstöä koskevat työjärjestelylliset asiat. Vaikka nämä päätökset ovat vaikeita, on ne kuitenkin syytä tehdä nopeasti, sillä vaikutukset eivät näy heti. Tässäkin tapauksessa pitää olla tarkkana, jotta prosessit tulevat hoidettua asianmukaisella ja reilulla tavalla.

Riskiarvio

Force Majeure – ylitsepääsemätön este, on nyt esiin nouseva termi monissa yhteyksissä. Tämän termin nojalla on yrityksen ehkä mahdollista välttyä joistain sopimusvelvoitteista, millä voidaan saada aikaan helpotusta talouteen. Näitä sopimusasioita pitää kuitenkin selvittää aina tapauskohtaisesti, eivätkä ne koskaan ole yksiselitteisiä. Ajatuksia ja mietteitä herättää myös yrityksen riskiarvio. Minkälaisia vastuita ja oikeuksia yrityksellä on sen nykyisillä sopimuksilla tässä poikkeuksellisessa kriisitilanteessa? Käsillä oleva taloudellinen kriisi on ajanut yritykset tilanteeseen, jossa arki ja siihen kuuluva päätöksenteko ovat muuttuneet toistuviksi haasteiksi. Miten esim. toimit karanteenitilanteessa työnantajana? Nämä, kuten monet muutkin lainopilliset asiat ovat tärkeä osa kriisihoidossa ja vahinkojen minimoimisessa.

Juuri nyt yritykset tarvitsevat kumppanikseen talouden, verotuksen ja lakipalveluiden kokeneen moniosaajan. Asiantuntijamme kartoittavat yrityksesi tilanteen ja suosittelevat toimenpiteitä yrityksesi toiminnan Turvaamiseksi kriisiaikana ja sen jälkeen.  Ojennamme auttavan kätemme ja olemme valmiina palvelemaan nopeallakin aikataululla, ota yhteyttä niin katsotaan yhdessä, miten voimme auttaa Sinun yritystäsi. Kartoituksemme on maksuton.

Author
Author
Talenom
Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin
Talenom One
Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle
Talenom Pro
Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita